Jakość Powietrza Świdnica

Tutaj można znaleźć aktualne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym w Świdnicy. Dostępne są obecne wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2. Oprócz tych danych, można również znaleźć prognozy zanieczyszczenia powietrza dla miejscowości Świdnica oraz dane historyczne.

Nasze raporty są aktualizowane na żywo, aby zapewnić najbardziej precyzyjne i aktualne dane. Dzięki temu, można ocenić bieżący stan powietrza i podjąć odpowiednie środki ochrony zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem poniżej i śledzenia jakości powietrza w Świdnicy.


Stan Jakości Powietrza w Świdnicy dzisiaj

Informacje ze stacji pomiarowych w Świdnicy potwierdzają dzisiaj bardzo dobrą jakość powietrza. Stężenie szkodliwych substancji, w tym pyłu i dwutlenku siarki, jest na bardzo niskim poziomie, co sprzyja ochronie środowiska i zdrowiu ludzi.

Smog Świdnica (16.04.2024) - zalecenia

Jakość powietrza w Świdnicy jest obecnie bardzo dobra, więc to doskonały moment na zajęcia plenerowe. Możesz na przykład zorganizować warsztaty malarskie czy fotograficzne na świeżym powietrzu. Twórcza energia i czyste powietrze to idealne połączenie.